Rolighedvej Bycampus – fra lukket forskningsmiljø til åben bydel

Med en robust helhedsplan skal Campus Rolighedsvej etableres som et nyt campusområde med blandede funktioner og forskellige typer boliger. Grandville har sammen med EFFEKT deltaget i parallelopdraget og efterfølgende udarbejdet helhedsplan, lokalplan og øvrigt materiale.

PROJEKTDATA