EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Kystbyer skal navigere i forandringernes farvand

Havvandet stiger, og kystbyer risikerer at blive oversvømmet. Ejendomme og infrastruktur er truet, og alligevel udvikler vi fortsat byerne i lave områder tæt på vandkanten eller havnekajen.

Kompasset er et værktøj, som skal hjælpe kystbyerne til at skabe nytænkende, innovative og helhedsorienterede løsninger. Publikationen skal inspirere Danmarks kystkommuner, når de arbejder med udvikling af kystbyerne og samtidigt skal håndtere det stigende havvand. Kompasset er et 360 graders-værktøj til navigation i komplekse kystprojekter, og det samler en række vigtige overvejelser i én model.

Baggrunden for projektet er, at Realdania sammen med Miljøministeriet v/Kystdirektoratet har etableret et partnerskab, hvis overordnede formål er at fremme proaktivt arbejde for at minimere risici for oversvømmelse i byer i samspil med udviklingen af bæredygtige byer. Som et led i at søge viden og udvikle praksis i en dansk kontekst har partnerskabet indledt samarbejder med udvalgte kommuner om en række pilotprojekter, og der er etableret et vidensnetværk bestående af forskere.

Grandville har sammen med partnerskabet sat form på overvejelserne, og vi har designet kompasset som en overskuelig ramme for kommunernes overvejelser. Grandville har faciliteret indhentning af viden gennem interviews og dialog med bidragsydere bestående af projektansvarlige i pilotkommuner, forskere og fagpersoner. Grandville har fungeret som skribent på store dele af publikationen og som redaktør på bidrag fra eksterne bidragsydere.

Grandville har undervejs bidraget med egne erfaringer og faglige perspektiver inden for projekt- og forandringsledelse i en kommunal kontekst, udvikling af byer med kysten som præmis og med konkrete erfaringer fra Grandvilles rådgiverroller på tre pilotprojekter i ’Byerne og det stigende havvand’; Juelsminde, Dragør og Middelfart.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville