Dragør som klimarobust kystkommune

By- og boligområderne ved Dragør Kommunes tretten kilometer kystlinje skal beskyttes mod risikoen for oversvømmelse fra stigende havvand og stormflod. Grandville har faciliteret en parallelkonkurrence om en strategisk udviklingsplan for den fremtidige kystbeskyttelse.

PROJEKTDATA