EllevildeExpo

Hvordan skaber et boligselskab ejerskab til en helhedsplan for et udsat boligområde? Sammen med Ellekonebakkens beboere hjalp Grandville med at bygge et sted op som ramme for fællesskab og dialog.

PROJEKTDATA