Strategisk bæredygtig byudvikling

Vær med, når vi præsenterer resultatet af den kortlægning af videnlandskabet for strategisk bæredygtig byudvikling, som vi har lavet sammen med DAMVAD Analytics for KADK , Dansk ByplanlaboratoriumAkademisk Arkitektforening og Realdania på et åbent webinar I Blox, hvor der også vil være paneldebat om, hvilken viden, data, forskning og kompentencer, der bliver brug for, når vi skal udvikle bæredygtige byer i morgen og i fremtiden. Vigtige spørgsmål, ingen enkle svar. Vi glæder os til at bidrage. #ingenvedalt

Byerne skal i stigende grad imødegå massive udfordringer fra eksempelvis klimaforandringer, forurening, tab af biodiversitet, ressourceforbrug, urbanisering, affolkning og segregering. Og det stiller nye krav til byplanlægningen.

Med afsæt i en ny kortlægning af fagfeltet inviterer Det Kongelige Akademi, Dansk Byplanlaboratorium, Akademisk Arkitektforening og Realdania derfor nu forskere og fagfolk til en debat om, hvordan vi i fællesskab bringer feltet videre:

  • Hvor er de største videnshuller?
  • Hvilke data bliver afgørende?
  • Hvad er de helt store forskningsspørgsmål?
  • Og hvordan sikrer vi den nødvendige viden og kompetencerne til at skabe fremtidens bæredygtige byer

Program

Velkomst ved dagens vært og moderator Ellen Højgaard Jensen fra Dansk Byplanlaboratorium og Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

Oplæg om Strategisk bæredygtig byudvikling – en kortlægning af fagfeltet ved

  • Svend Erik Rolandsen, Grandville
  • Torben Vad, Damvad

Debat om behovet for et styrket videns- og datagrundlag med

  • Agnete Thomsen (KTC)
  • Marie Stender (BUILD, Aalborg Universitet)
  • Tom Nielsen (Arkitektskolen Aarhus)
  • Britta Bjerregaard Pørksen (Skive Kommune)

Afrunding og tak for i dag.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville