Vi har været på farten med Ringsted Kommunes Klima- og Miljøudvalg, der blandt andet søgte inspiration til deres arbejde med DK2020 klimaplanen, som de skal færdiggøre inden sommer.

Gode kræfter har i mange år arbejdet med at videreudvikle Refshaleøen til det helt særlige sted med kant og kvalitet, det er i dag. Refshaleøen kalder på sanserne og tænder nysgerrigheden efter, hvad der findes omkring det næste hjørne. Øen er samtidig et sted, rigtig mange københavnere kender og elsker og har en holdning til.

Vi glæder os over at bistå Gladsaxe Kommune i et nyt parallelopdrag, hvor tre rådgiverteams er udvalgt til at udvikle et samlende fysisk hovedgreb samt indledende idéer til et nyt bykvarter i Bagsværd.

Kommunen inviterede seks forskellige arkitekt- og landskabsarkitektvirksomheder til at sammensætte teams og lave en kort, mundtlig præsentation bl.a. af deres tilgang til opgaven. De tre udvalgte teams blev valgt ud fra fire kriterier; heriblandt teamets evne til at perspektivere de medbragte referencer i relation til deres aflæsning af visionen, opgaven og den konkrete kontekst i Bagsværd.

I første fase af parallelopdraget arbejdes der i et workshopbaseret format med indbygget, direkte dialog. Når de tre teams har præsenteret deres indledende arbejde, vælger Gladsaxe Kommune med hjælp fra to fagdommere, hvordan og med hvem, de bedst kommer videre med opgaveløsningen frem imod en helhedsplan for det nye bykvarter i Bagsværd.

Formen på parallelopdraget er udviklet i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune med inspiration fra bl.a. udenlandske processer og har også indbefattet en indledende markedsdialog med branchen. Formålet med at nytænke formatet har været, at sikre at parterne løbende og sammen bliver klogere på programmet og stedets muligheder, fordi det er en kompleks opgave, der skal løses. Men der har også været et særligt fokus på at afprøve et kort og intensivt format med et mindre ressourceforbrug for alle involverede parter.

Jeg ærgrer mig altid, når jeg læser om spændende arrangementer på LinkedIn, jeg ikke selv nåede at være med til. Det kan der imidlertid være mange gode grunde til, så jeg vil blot nøjes med at sige: Der var en ret fin og velbesøgt byvandring på Aarhus Ø i går, hvor Aarhus Kommune inviterede til dialog og fortalte om planerne for processen for udvikling af Pier 3, vandaktiviteter, byrum og forbindelser på Aarhus Ø.

Stort tillykke til Aarhus, og tillykke til Team Holscher Nordberg og Kongelunden Aarhus som i dag med afslutningen af parallelopdraget for en udviklingsplan for Kongelunden har rundet en vigtig milepæl. Vi har i Grandville bidraget med facilitering af parallelopdragsprocessen, som har engageret politikere, fagfolk og en række af områdets mange aktører og interessenter. Vi ønsker god vind med det videre arbejde med planlægning for udvikling af Kongelunden de næste 100 år, herunder med udvikling af områdets grønne mobilitet og nye store idrætsanlæg og destinationer på et af Aarhus’ smukkeste steder. Tak til de gode folk i Kongelundens Sekretariat og til superkompetente fagdommere Ellen Braae og Kristian Villadsen for samarbejdet. #aarhus #kongelundenaarhus #ingenvedalt

BORGERINDDRAGELSE I PARALLELOPDRAG – erfaringer fra Frederiksberg

Kom og vær med, når Grandville og Rekommanderet inviterer til rundbordssnak i det fri på Folkemødet på Bornholm.

Frederiksberg Kommune har netop gennemført et parallelopdrag med et tilknyttet borgerpanel, som har haft mulighed for at deltage i udviklingen af Frederiksberg Hospital på nært hold.

Grandville og Rekommanderet har hjulpet kommunen med at drive processen, og sammen med viceborgmester Lone Loklindt vil vi dele erfaringer med potentialerne i borgerpanelet som ramme om inddragelse af borgere ifb. med parallelopdrag.

Vi mødes ved den lyserøde ladcykel foran BL’s Dome TORSDAG den 17. JUNI kl. 17, hvorefter vi finder et passende sted at tage snakken frem til kl. 18.

Hvis du kunne tænke dig at være med, så send en mail med dit navn til se@grandville.dk

Vi håber, vi ses på Bornholm!

#frederiksbergkommune #grandville #rekommanderet #ingenvedalt

Fotos af borgerpanelet: Anders Hviid

Stort tillykke til AP med partnerskabet med Odense Kommune, FAB og Civica – og omvendt. Sammen med dygtige folk fra både Odense Kommune, de 2 boligselskaber og Kromann Reumert har vi i Grandville haft æren af at være en del af det maskinrum, der har gjort aftalen om dannelsen af arealudviklingsselskabet for Fremtidens Vollsmose mulig. Vi tror på, at det med APs forslag til bydelsplan bliver mulig at forløse det kæmpe store potentiale i Fremtidens Vollsmose. Stort tillykke til alle parter, og stort tillykke til Odense.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville