Det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Struer Kommune

Struer Havn skal udvikles til en unik bydel i Struer og i regionen. Den nye bydel vil skabe nye muligheder for at styrke Struer Midtby, række ud mod vandet og tilbyde et levende bo-, erhvervs-, kultur- og fritidslandskab. Bydelen skaber plads og rum til et levende og rigt liv for havnens aktører, kommende beboere og byens borgere, hvor der er plads til nye fællesskaber, funktioner og services. Her blander nye boliger sig med eksisterende kultur- og erhvervsformål. Her er havnen til folket – og byen ved fjorden.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende liv og Struer Havns unikke identitet. Her bygges både fra bunden, drives små erhvervsvirksomheder og galleri, her er plads til kunst- og lydinstallationer, og her blander forenings-, kultur- og fritidsliv sig. Samtidig møjes og larmes her af og til, når lastbiler skal ind og ud, og når skibe lægger til trafikhavnen. Bydelen skal fremover give mulighed for, at eksisterende aktiviteter fortsat kan finde sted, samtidigt med at der vil komme nye boliger på havnen. De fysiske rammer vil ændre sig, og bylivet på havnen vil over en årrække udvikle sig, når de nye beboere bliver en del af havnens fællesskaber og bidrager med nye. Transformationen af havnen betyder en markant udvidelse af Struer by, der trækkes tættere på Limfjorden og får mulighed for at tilbyde markante fjordorienterede aktiviteter og bebyggelser i en ny bydel, der henvender sig direkte til vandet.

Grandville har, gennem en proces med kortlægning, skitsering og dialog med nærværende og kommende interessenter på havnen, leveret en robust og rummelig udviklingsplan. Planen indeholder strategier, der kan guide kommende beslutninger, en strukturplan for delområderne, der indeholder principper for bevægelse, bebyggelse og byrum, samt en udviklingstakt og handlingsplan, der prioriterer mellem konkrete projekter i området.

Projektet er det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Struer Kommune. Udviklingen af Struer Havn vil foregå hen over de næste 30 år, og med denne udviklingsplan får Struer Kommune et robust styringsredskab, der sætter den langsigtede retning for udviklingen af Struer Havn.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville