Vision Kongelunden kommer sikkert fra start

CZOO CZOO Kongelunden i Aarhus er ét af de byudviklingsprojekter, som rummer alle de rigtige ingredienser for at kunne lykkes: Politisk fremsyn og vilje, stor folkelig interesse, engagerede brugere og et stærkt samarbejde med og opbakning fra gavmilde sponsorer. Foruden det, der er sagens kerne – et helt særligt sted, Kongelunden, som rummer alt det en by som Aarhus kan drømme om: Skoven, parken, bugten, idrætsanlæg, Tivoli Friheden – og om nogle år et fantastisk nyt stadion, nye forbindelser og rammer for fællesskaber i området.
De første, vigtige skridt i realiseringen af projektet har været at formidle og diskutere visionen for Kongelunden – og om at give alle, borgere såvel som fagfolk, en stemme i projektet. De særlige omstændigheder, hvor Corona-pandemien har udfordret de traditionelle formater, har givet anledning til, at vi har afprøvet nye formater og veje til dialog om byudviklingen.
Det har vi fx gjort i de interviews og små film med 18 aarhuspersonligheder, som vi har været med til at lave sammen med Kongelundens Sekretariat og Isofilm.
Aarhus Kommune udvikler projektet over de kommende år, og de første skridt er allerede taget, bl.a. med udbuddet af en spændende visionskonkurrence, som skal ligge til grund for udviklingen af en samlet helhedsplan for Kongelunden såvel som for det kommende udbud af et nyt stadion.
Vi har i Grandville haft fornøjelsen af at bistå Aarhus Kommune med afviklingen af visionskonkurrencen, og som i arbejdet har vi desuden bidraget til at tilrettelægge og afvikle to virtuelle borgermøder, hvor vi bl.a. har fungeret som vært for de flere hundrede deltagere, der fulgte med på afstand.

Åkvarteret er Koldings nye midtbykvarter

Riberdyb og Holmsminde er som er et stort og centralt beliggende, kommunalt ejet areal midt i Kolding. Området, som i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt. Kolding Kommune besluttede derfor i 2018 at købe det tilbage og igangsætte en proces med et fornyet udbud og salg af området.

Som afsæt for udbuddet og som en del af programmeringen af projektet ønskede Kolding Kommune at gennemføre en grundig markedsdialog, en inddragelse af bymidteaktører og en solid politisk drøftelse som grundlag for en beslutning om, hvordan området skulle udbydes og udvikles.

Grandville har bistået Kolding Kommune i dialogen med bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af en studietur/temadag for byrådet. Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Kolding Kommune ifm. valg af udbudsmodel samt udarbejdelse af en økonomimodel for bydelen. Vi har faciliteret byrådets behandling af sagen i flere omgange, og vi har bistået med rådgivning ifm. selve udbuddet, herunder tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen samt evalueringen af tilbuddene.

Grandville bistår efterfølgende køberen (AP Pension) som bygherrerådgiver/procesleder ifm. udarbejdelsen af en udviklingsplan for området med ansvar for ledelse og koordinering af et større, tværfagligt rådgiverteam.

Alt det bedste ved København i én ny bydel

Jernbanebyen er én af de sidste, store brikker i byudviklingen i den sydlige del af København. Et 56 hektar stort byudviklingsområde skal udvikles til en ny bydel, som kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, hvor Københavnerne kan mødes, gader hvor man kan cykle i flok, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt, der vokser sammen. Kontraster, kultur og kreativitet.

Jernbanebyen skal rumme kvarterer med hver sin karakter. Kulturmiljøer og bilfri gader, som fletter sig sammen med en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Fællesskaber om livet i byen, i gaden og i gården.

DSB og Freja har som grundejere ønsket at sætte ambitionsniveauet højt og nedsatte derfor tidligt en stærk visionsfølgegruppe med eksperter inden for byudvikling samt store investorer, samtidig med at der blev inviteret til dialogmøder med lokaludvalg og foreninger.
Visionerne er omsat til et ambitiøst konkurrenceprogram i samarbejde med DSB, Freja, Københavns Kommune, HOFOR og Metroselskabet.
Grandville har faciliteret dialog med visionsfølgegruppe, lokaludvalg og interessenter, udarbejdet af program for parallelopdraget, faciliterer parallelopdrag samt interne afklaringsprocesser hos grundejerne i forbindelse med styregruppemøder, bidrag til kommunikationsplan mv.

Åkvarteret giver Horsens åen tilbage

Horsens midtby forandrer sig synligt i disse år. Byen er med nye boliger, butikker, spisesteder og gode opholdssteder ved at realisere udviklingen af Horsens fra en provinsby til en stor by. En del af denne udvikling er at få åen tilbage til byen og få genskabt forbindelsen mellem den historiske bymidte og havnen. Visionen er, at en synlig å i Åkvarteret vil gøre kvarteret til en naturlig og værdiskabende del af Horsens midtby. En åbning af åen er også en vigtig brik i klimatilpasningen af Horsens Midtby. Samtidigt vil projektet være et aktiv for både byudvikling og udviklingen af infrastrukturen, som binder Horsens Sammen.

Grandville har i samarbejde med Bisgaard|Ejsing og WSP hjulpet Horsens Kommune med gennemførelsen af en parallelkonkurrence for udviklingen af Åkvarteret i Horsens. Konkurrencen skal levere kreative og realiserbare forslag til, hvordan Åkvarterets potentialer kan realiseres i den fremtidige udvikling af området. Det handler bl.a. om, hvordan vi med klimatilpasning og etablering af en blå struktur i området kan skabe merværdi for byen i form af byudvikling, byrum, byliv og en forbedret infrastruktur.

Grandville har spillet den indholdsmæssige hovedrolle i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet og varetager desuden en rolle som facilitator af workshops og den faglige vurdering, bl.a. som rådgiver for bedømmelsesudvalget og som strategisk sparringspartner for Horsens Kommunes forvaltning undervejs i parallelkonkurrencen og i bedømmelsesfasen.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville