Grundejerne bestemmer i Juelsminde

Det er grundejerne, der bestemmer, for det er den enkelte grundejer, som har ansvaret for at beskytte sin grund imod oversvømmelser eller erosion fra havet. Strategiplanen i Juelsminde har derfor til formål at danne afsæt for løsninger, der udvikles til gavn for grundejerne. Både når det gælder udvikling af byens attraktivitet, og når det gælder minimering af risiko for oversvømmelser som følge af stigende havvand.

Juelsmindes strategiplan skal sætte retning og rammer for rådgivere og byudviklere fremtidens løsninger skal designes. Løsninger, skal bidrag til at løfte ambitionerne, som skal have et helhedsorienteret og langsigtet blik, og som sikrer, at Juelsmindes byudvikling tænkes sammen med højvandsbeskyttelse.

Juelsminde er ét af otte pilotprojekter i den første runde af ’Byerne og det stigende havvand’ hvor Realdania og Miljøministeriet v/Kystdirektoratet i et partnerskab har arbejdet sammen med pilotkommuner om at udvikle viden. Viden om hvordan kystbyernes videre udvikling kan ske i et helhedsperspektiv, og hvor risiko for stigende havvand håndteres som et led heri.

Repræsentanter for et kommende digelag, lokale grundejere og Hedensted Kommune har sammen med repræsentanter fra Realdania og Kystdirektoratet udgjort styregruppen bag strategiplanen.
Grandville har været pennefører på strategiplanen og har undervejs bistået projektets styregruppe ved planlægning af borgerinddragelse, overvejelser om strategisk kommunikation og workshops igennem hele processen. Strategien er blevet til gennem en periode med nedlukning grundet Covid-19, og borgerinddragelse med både digitale platforme og fysisk synlige tiltag har derfor været balanceret i processen, så flest mulige grundejere kunne følge med og bidrage.

Grandville har i partnerskab med A1 Consult og Cushman Wakefield|RED rådgivet styregruppen under drøftelser og overvejelser om byudvikling, kystteknik og økonomi. Grandville har i øvrigt bidraget med bred erfaring fra øvrige rådgiverroller på pilotprojekter i ’Byerne og det stigende havvand’ i Dragør og Middelfart.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville