Vision Kongelunden kommer sikkert fra start

CZOO CZOO Kongelunden i Aarhus er ét af de byudviklingsprojekter, som rummer alle de rigtige ingredienser for at kunne lykkes: Politisk fremsyn og vilje, stor folkelig interesse, engagerede brugere og et stærkt samarbejde med og opbakning fra gavmilde sponsorer. Foruden det, der er sagens kerne – et helt særligt sted, Kongelunden, som rummer alt det en by som Aarhus kan drømme om: Skoven, parken, bugten, idrætsanlæg, Tivoli Friheden – og om nogle år et fantastisk nyt stadion, nye forbindelser og rammer for fællesskaber i området.
De første, vigtige skridt i realiseringen af projektet har været at formidle og diskutere visionen for Kongelunden – og om at give alle, borgere såvel som fagfolk, en stemme i projektet. De særlige omstændigheder, hvor Corona-pandemien har udfordret de traditionelle formater, har givet anledning til, at vi har afprøvet nye formater og veje til dialog om byudviklingen.
Det har vi fx gjort i de interviews og små film med 18 aarhuspersonligheder, som vi har været med til at lave sammen med Kongelundens Sekretariat og Isofilm.
Aarhus Kommune udvikler projektet over de kommende år, og de første skridt er allerede taget, bl.a. med udbuddet af en spændende visionskonkurrence, som skal ligge til grund for udviklingen af en samlet helhedsplan for Kongelunden såvel som for det kommende udbud af et nyt stadion.
Vi har i Grandville haft fornøjelsen af at bistå Aarhus Kommune med afviklingen af visionskonkurrencen, og som i arbejdet har vi desuden bidraget til at tilrettelægge og afvikle to virtuelle borgermøder, hvor vi bl.a. har fungeret som vært for de flere hundrede deltagere, der fulgte med på afstand.

Alt det bedste ved København i én ny bydel

Jernbanebyen er én af de sidste, store brikker i byudviklingen i den sydlige del af København. Et 56 hektar stort byudviklingsområde skal udvikles til en ny bydel, som kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, hvor Københavnerne kan mødes, gader hvor man kan cykle i flok, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt, der vokser sammen. Kontraster, kultur og kreativitet.

Jernbanebyen skal rumme kvarterer med hver sin karakter. Kulturmiljøer og bilfri gader, som fletter sig sammen med en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Fællesskaber om livet i byen, i gaden og i gården.

DSB og Freja har som grundejere ønsket at sætte ambitionsniveauet højt og nedsatte derfor tidligt en stærk visionsfølgegruppe med eksperter inden for byudvikling samt store investorer, samtidig med at der blev inviteret til dialogmøder med lokaludvalg og foreninger.
Visionerne er omsat til et ambitiøst konkurrenceprogram i samarbejde med DSB, Freja, Københavns Kommune, HOFOR og Metroselskabet.
Grandville har faciliteret dialog med visionsfølgegruppe, lokaludvalg og interessenter, udarbejdet af program for parallelopdraget, faciliterer parallelopdrag samt interne afklaringsprocesser hos grundejerne i forbindelse med styregruppemøder, bidrag til kommunikationsplan mv.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville