Børne- og ungeuniverset sætter Stigsborg på landkortet

Børne- og Ungeuniverset bliver ét af de første store, kommunale byggeprojekter i den nye bydel ved Stigsborg Havnefront i Nørresundby. Byggeriet vil stå klar i 2024 og kommer til at omfatte en skole med plads til ca. 1.000 elever samt en integreret institution med plads til 160 børn. Derudover vil Børne- og Ungeuniverset også rumme fritids-, ungdoms- og idrætstilbud og fungere som et bydelshus samt en dynamo i udviklingen af Stigsborg Havnefront som ny, attraktiv og ikke mindst bæredygtig bydel.

Grandville er med på teamet, som varetager bygherrerådgivningen fra start til slut: Fra idéudvikling, brugerinddragelse, planlægning og programmering over udarbejdelse af udbudsmateriale til gennemførelse af et totalentrepriseudbud med indbygget projektkonkurrence samt frem mod 2024 rådgivning ifm. realisering og lokalplanlægning.

Grandville har i projektets indledende faser fungeret som medforfatter på et visionsdokument samt det ’værdibaserede byggeprogram’, som gennem udbud og realisering bl.a. skal sikre projektets sammenhæng med og bidrag til de overordnede visioner for udviklingen af bydelen. Som en del af arbejdet er der gennemført en ambitiøs involvering af kommende brugere og professionelle aktører, herunder bl.a. et kick off-seminar og en studietur. Grandville har desuden udarbejdet de indledende volumenstudier, som ligger til grund for byggeprogrammet. Efter gennemførelsen af totalrådgiverudbuddet skal Grandville udarbejde lokalplanen for Børne- og ungeuniverset.

Grandville har tidlligere deltaget i parallelkonkurrencen om Stigsborg Havnefront og har sidenhen arbejdet tæt sammen med Byudviklingsselskabet for Stigsborg i forbindelse med udarbejdelsen af en bylivsstrategi for kvarteret. På den måde har Grandville et indgående kendskab til den forudgående udviklingsproces og de overordnede strategier for bydelen.

Åkvarteret er Koldings nye midtbykvarter

Riberdyb og Holmsminde er som er et stort og centralt beliggende, kommunalt ejet areal midt i Kolding. Området, som i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt. Kolding Kommune besluttede derfor i 2018 at købe det tilbage og igangsætte en proces med et fornyet udbud og salg af området.

Som afsæt for udbuddet og som en del af programmeringen af projektet ønskede Kolding Kommune at gennemføre en grundig markedsdialog, en inddragelse af bymidteaktører og en solid politisk drøftelse som grundlag for en beslutning om, hvordan området skulle udbydes og udvikles.

Grandville har bistået Kolding Kommune i dialogen med bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af en studietur/temadag for byrådet. Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Kolding Kommune ifm. valg af udbudsmodel samt udarbejdelse af en økonomimodel for bydelen. Vi har faciliteret byrådets behandling af sagen i flere omgange, og vi har bistået med rådgivning ifm. selve udbuddet, herunder tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen samt evalueringen af tilbuddene.

Grandville bistår efterfølgende køberen (AP Pension) som bygherrerådgiver/procesleder ifm. udarbejdelsen af en udviklingsplan for området med ansvar for ledelse og koordinering af et større, tværfagligt rådgiverteam.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville